Decyzją Kapituły Laurów Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji otrzymał Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji 2009 w kategorii ‚Polskie Przedsiębiorstwo’.

Przyznając wyróżnienia Kapituła brała pod uwagę:

– wysoką jakość wyrobów i usług, estetykę wykonania oraz ich duże walory użyteczne,
– stosowanie nowoczesnych technologii produkcji oraz metod zarządzania i marketingu zapewniających sukces rynkowy,
– dobrą sytuację finansową, osiągnięcie wysokiej rentowności działalności gospodarczej i sumienne regulowanie wszystkich należności,
– tworzenie nowych miejsc pracy, stwarzanie dobrych warunków pracy i płacy zatrudnionym pracownikom oraz stałe podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych,
– dbałość o ochronę środowiska,
– twórcze współdziałanie z samorządem gospodarczym i terytorialnym.

Jest to już drugie takie wyróżnienie dla JZWiK. Pierwszy Złoty Laur przedsiębiorstwo otrzymało w 2007 roku.

Uroczystość wręczenia tegorocznych Laurów odbyła się 16 stycznia w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu.

Laury Umiejętności i Kompetencji przyznaje Kapituła Laurów, powoływana przez Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.