W piątek, 22 stycznia w Urzędzie Miasta odbędzie się ślubowanie nauczycieli, którzy w wyniku postępowań egzaminacyjnych zdali egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego. Akty nadania dziewięciu nauczycielom wręczy prezydent miasta Marian Janecki wraz ze swoim zastępcą Franciszkiem Piksą.

Uroczystość odbędzie się w sali 110A o godzinie 8.00. Postępowania egzaminacyjne prowadzone były w listopadzie 2009 roku.

Z kolei o godzinie 10.00 sześciu osobom zostaną wręczone akty powierzenia stanowisk dyrektora.