Zostały rozstrzygnięte konkursy pt.  ‚Ciepło, zimno skąd się bierze?’ i  ‚Zrób projekt naklejki namawiającej do oszczędzania energii’. Mottem przyświecającym inicjatywie i pomysłowi konkursów była edukacja przez zabawę.

Do konkursów przystąpiło 13 szkół podstawowych. Konkurs ‚Ciepło, zimno skąd się bierze?’ miał na celu uświadomienie dzieciom, skąd się bierze ciepło w domowych grzejnikach. Natomiast zaprojektowana przez starsze dzieci naklejka, miała namawiać do oszczędzania energii. 12 grudnia komisja oceniła prace zgłoszone do konkursów i wyłoniła laureatów.

W konkursie ogłoszonym dla klas I-III pt. ‚Ciepło, zimno skąd się bierze?’ wzięło udział 175 uczniów z siedmiu szkół podstawowych. Zgodnie z regulaminem konkursowym wybrano 12 najlepszych prac. Prace te zostaną opublikowane w formie kolorowanki, a autorzy trzech najlepszych zostali nagrodzeni.

I miejsce przyznano Natalii Mikulak z kl. II ‚b’ Szkoły Podstawowej nr 21 w Jastrzębiu Zdroju,

II miejsce przyznano Kacprowi Rózga z kl. I ‚n’ Szkoły Podstawowej nr 23 w Jastrzębiu Zdroju,

III miejsce przyznano Gabrielowi Rosołowskiemu z kl. III ‚a’ Szkoły Podstawowej nr 2 w Pawłowicach Śląskich.

Przyznano również 4 równorzędne wyróżnienia za zastosowanie nietypowej techniki plastycznej.

W konkursie dla klas IV-VI pt. ‚Zrób projekt naklejki namawiającej do oszczędzania energii’ wzięło udział 284 uczniów z 9 szkół podstawowych.
Zgodnie z regulaminem konkursowym wyłoniono trzech laureatów, a najlepsza praca zostanie wydana w formie naklejki i rozprowadzona w szkołach podstawowych, które wzięły udział w konkursie.

I miejsce przyznano Michałowi Jończyk lat 11 z Zespołu Szkół nr 10
II miejsce przyznano Katarzynie Hałasa z kl. VI ‚b’ Szkoły Podstawowej w Suszcu
III miejsce przyznano Pawłowi Smajdor z kl. V ‚b’ Szkoły Podstawowej nr 1 w Jastrzębiu Zdroju.

Dodatkowo Komisja przyznała trzy równorzędne wyróżnienia.
Organizatorem konkursów był  Spółka Energetyczna ‚Jastrzębie’ S.A.