‚Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej’ – to wartości, jakich zobowiązali się dochować nauczyciele, którzy w wyniku postępowań egzaminacyjnych zdali egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego.

22 stycznia akty nadania dziewięciu nauczycielom wręczył zastępca prezydenta miasta Franciszek Piksa.

Cieszę się, że mogę wręczyć Wam akty nadania, po tym, jak pozytywnie przeszliście zmagania na komisjach egzaminacyjnych. Egzaminy wypadły dobrze, a Wy jesteście świetnie przygotowani do zawodu – podkreślił wiceprezydent Franciszek Piksa.

 

Akt nadania otrzymali:

Emilia Dąbrowska – nauczyciel Publicznego Przedszkola Nr 17
Agnieszka Kaczmarska – nauczyciel Zespołu Szkół Nr 11
Alicja Kaczorowska – nauczyciel Zespołu Szkół Nr 3
Mirosław Kordiak – nauczyciel Zespołu Szkół Nr 1
Joanna Lewińska – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 10
Marta Malska – nauczyciel Zespołu Szkół Nr 9
Beata Mucha – nauczyciel Zespołu Szkół Nr 6
Piotr Stafin – nauczyciel Zespołu Szkół Nr 5
Katarzyna Kwaśniewska-Sobala – nauczyciel Zespołu Szkół Nr 6.

Dwie godziny później sześciu osobom zostały wręczone akty powierzenia stanowisk dyrektora.

W imieniu prezydenta miasta i swoim życzę Wam, aby wykonywana przez Was praca przynosiła prawdziwą satysfakcję i abyście osiągali wyniki godne placówek, w których pracujecie – powiedział wiceprezydent Piksa.

Akty powierzenia stanowisk odebrali:

Julita Jeziorska – stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 13
Adam Płaczek – stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10
Dorota Bury – stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4
Lucyna Jagielska – stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 13
Zbigniew Miłoś – stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego
Aurelia Przybysz-Maleńczyk – stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.