Zarządzeniem prezydenta miasta siedem organizacji pozarządowych otrzyma dotację z budżetu miasta na realizację zadania publicznego z dziedziny kultury. W sumie  komisja konkursowa rozdysponowała ponad 80 000 tys. złotych.

Komisja przyznała następujące dotacje:

1. Ochotnicza Straż Pożarna Jastrzębie Górne – na organizację ‚Pokazów Zabytkowych Strażackich Sikawek Konnych’ – kwotę 15.040,00 zł
2. Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Propagowania Kultury Śląskiej – na organizację VI Festiwalu Kultury Śl. pod nazwą ‚Nasze przoci’- kwotę 11.020,02 zł
3. Towarzystwo Miłośników Ziemi Jastrzębskiej – na zebranie materiałów do VI tomu Jastrzębskiej Biblioteki Historycznej opisującego dzieje Szerokiej, Boryni i Skrzeczkowic oraz znajdujących się w nich parafii na tle historii Górnego Śląska-kwotę 9.000,00 zł
4. Parafia Ewangelicko-Augsburska – na organizację trzech koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej- kwotę 25.300,00 zł
5. Stowarzyszenie Działań Kulturalnych, Edukacyjnych i Ekologicznych ‚Wzrastaj’ – na organizację warsztatów pn. ‚Muzyczne sploty – pieśni z Polski i Europy- II edycja’ – kwotę 7.970,00 zł
6. Stowarzyszenie Działań Kulturalnych, Edukacyjnych i Ekologicznych ‚Wzrastaj’ – na organizację warsztatów pn. ‚Zabawy ze sztuką warsztaty ceramiczne i filcowania’ – kwotę 7.812,80 zł
7. Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej – na organizację wystaw, konkursów, koncertów pn. ‚Zielona Wyspa w Jastrzębiu Zdroju’ – kwotę 4.300,00 zł