Do najbliższego piątku czyli do 29 stycznia w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbywają się zajęcia z okazji Światowego Dnia Środków Masowego Przekazu, zatytułowane ‚W świecie mediów’.

Uczestnicy zajęć – uczniowie szkół podstawowych, mają możliwość poznania historii i specyfiki mediów oraz tajników warsztatu dziennikarskiego. Gośćmi specjalnymi lekcji multimedialnych są dziennikarze: Adrian Grad z Polskiej Telewizji Katowice i Robert Krzyżaniak z Radia 90 FM.

Codzienne spotkania rozpoczynają się o godzinie 10.00.