Prezydent Miasta powołał  4 nowych doradców metodycznych. Są to doradcy z zakresu biologii, fizyki, matematyki oraz edukacji wczesnoszkolnej.

Kandydaci na doradców metodycznych spełnili wszystkie kryteria określone w rozporządzeniu w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, czyli posiadają właściwe kwalifikacje, stopień awansu zawodowego, staż pracy, pozytywne opinie dyrektorów szkół i dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego.  Nowi doradcy otrzymają powierzenia zadań na okres od 1 lutego 2010 r. do 31 stycznia 2013 r.

Powierzenia otrzymają:
z zakresu biologii Łucja Klebeko
z zakresu fizyki Aleksandra Stępień
z zakresu matematyki Ewa Szatkowska
z zakresu edukacji wczesnoszkolnej Joanna Rajnysz.