Przypominamy o terminach płatności podatków i opłat lokalnych w 2010 roku:

– od nieruchomości, rolnego, leśnego -15 marca, 17 maja, 15 września, 15 listopada,
– od środków transportowych: 15 lutego i 15 września,
-od posiadania psów-do 31 marca oraz 14 dni od wejścia w posiadanie psa

Wpłaty podatku:
Podatki te można uiścić bez ponoszenia dodatkowych opłat w kasach banku Spółdzielczego Jastrzębie Zdrój na sali obsługi interesanta w budynku Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój lub w innych placówkach tego banku na terenie miasta
Ponadto informujemy, że uległ zmianie numer rachunku bankowego na który należy płacić w/w podatki. W latach poprzednich wszyscy podatnicy płacili podatnik na jeden numer rachunku bankowego.
Obecnie każda osoba (podatnik) posiada swój indywidualny numer konta bankowego, na który powinna uiszczać swoje podatki.

Numer ten jest zawarty w decyzji ustalającej wysokość podatku (pouczenie).

Jak dotychczas mieszkańcy sołectw: Borynia, Bzie Górne, Bzie Dolne, Bzie Zameckie, Cisówka, Moszczenica, Ruptawa, Szeroka mogą dokonywać wpłat podatków u inkasentów.
1.    Podatek od nieruchomości został ustalony na podstawie stawek podatkowych, uchwalonych przez Radę Miasta Jastrzębie Zdrój w dniu 22 października 2009 r. uchwałą nr XLVI 11/597/2009 (dostępna na stronie WWW.bip.iastrzebie.pl).
2.    Stawki podatku rolnego zostały ustalone na podstawie przepisów ustawy z dnia 15.11.1984 o podatku rolnym (j.t – Dz.U.z 2006, nr 136, poz. 969). Stawki wynoszą 170,50 zł/ha dla osób nie posiadających gospodarstwa rolnego, oraz 85,25 zł/ha przeliczeniowy dla osób posiadających gospodarstwo rolne.
3.    Stawki podatku leśnego zostały ustalone na podstawie przepisów ustawy z 30.10.2002 r. o podatku leśnym {Dz.U. nr 200, poz. 1682). Stawka wynosi 30,04 zł/ha.
Inne informacje:

Przypomina się użytkownikom wieczystym iż termin dokonania rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego upływa 31 marca.

Wpłat opłaty:
1)    z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa dokonywać należy na rachunek: Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój,
Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju Ko: 69 8470 0001 2001 0017 6125 0003
2)   z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Gminy należy dokonywać na rachunek: Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój,
Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju Ko: 96 8470 0001 2001 0017 6125 0002

Wpłat można dokonywać w kasach Banku Spółdzielczego Jastrzębie Zdrój bez dodatkowych opłat.

Dodatkowe informacje w zakresie podatków i opłat można uzyskać w Wydziale Podatków i Opłat Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój {pok. 202B, 211B, lub 212B, nr Tel 4785259, 4785281 lub 4785293).