‚Wiatr, wypadek, ogień, woda – strażak zawsze rękę poda’ – pod takim hasłem odbywa się XII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i innych placówek wychowawczych.

Jego celem jest zainteresowanie dzieci i młodzieży tematem szeroko pojętego bezpieczeństwa, a także rozwijanie świadomości występowania różnego rodzaju niebezpiecznych zdarzeń, umiejętności unikania ich oraz radzenia sobie w sytuacji zagrożenia. Konkurs ma za zadanie promować i poszerzać wiedzę, zarówno na temat bezpieczeństwa, jak i związanej z tym działalności służb ratowniczych, uczestniczących w usuwaniu skutków wypadków, pożarów, nieszczęśliwych zdarzeń oraz klęsk żywiołowych. Celem edukacyjnym konkursu jest popularyzacja zasad i wyrobienie możliwie skutecznych umiejętności bezpiecznego zachowania w przypadku występowania zagrożeń, kształtowanie właściwych postaw u dzieci i młodzieży. Tego typu konkurs daje możliwość rozwoju wyobraźni uczestników, podobnie jak akcje edukacyjne czy kampanie społeczne, gdzie promuje się m.in. zasady bezpiecznego zachowania.

Zapraszamy do udziału dzieci oraz młodzież w trzech grupach wiekowych:
I grupa – grupa młodsza klasy I-III – szkoła podstawowa;
II grupa – grupa średnia klasy IV-VI –  szkoła podstawowa;
III grupa – grupa starsza klasy I-III – gimnazjum.

Technika wykonywania  prac – rysunek, grafika, malarstwo, kolaż, malowanie na tkaninie, format prac nie większy niż A-2.

Każda praca na odwrocie powinna być opatrzona opisem zawierającym następujące dane:
– imię i nazwisko, wiek autora pracy z zaznaczeniem grupy (I-III) zgodnie z regulaminem konkursu;
– nazwa i adres placówki oświatowej, telefon;
– imię, nazwisko, telefon do opiekuna lub nauczyciela;
– podpis rodzica lub opiekuna prawnego (wzór opisu wg załącznika)

Prace należy składać w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony (budynek A, pok. 304) do 15 lutego br. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 3 marca w Urzędzie Miasta.

Prezydent miasta zaprasza do udziału w konkursie, który inspirowany jest przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Szefa Obrony Cywilnej przy współpracy z Wydziałami Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich.

 Opis pracy wg wzoru

 Regulamin