‚Na Antypodach’ to tytuł spotkania, które odbędzie się już w najbliższy czwartek 4 lutego w kawiarence ‚Pod Sową’. Gośćmi spotkania będą Marian Hudek i Piotr Lilla z Jastrzębskiego Klubu Wysokogórskiego.

Tematem spotkania będzie relacja z ostatniej wyprawy w góry Australii i Oceanii. Ponadto w czytelni Biblioteki Głównej do 27 lutego będzie można zobaczyć wystawę zdjęć  dokumentujących przebieg wyprawy.

Początek spotkania o godz. 18.00