Kilkadziesiąt worków z odzieżą zebrali strażnicy miejscy podczas styczniowej akcji zbiórki ubrań dla bezdomnych. Mieszkańcy chętnie przynosili ciepłą odzież, by podzielić się z tymi, którzy nie mają dachu nad głową.

Ilość ubrań zdecydowanie przekroczyła nasze oczekiwania. Jest ich tak dużo, że część rozdysponujemy my, a część Ośrodek Pomocy Społecznej. Akcja bardzo się udała i mamy nadzieję, że nikt nie będzie marznął podczas tegorocznych mrozów – zaznacza Grzegorz Osóbka, zastępca komendanta Straży Miejskiej.

Jeśli tylko zaistnieje taka potrzeba akcja zostanie powtórzona, bo jak widać jastrzębianie chętnie dzielą się z potrzebującymi.