Po cieszącej się dużym zainteresowaniem ubiegłorocznej publikacji ‚Jastrzębie Zdrój – obrazy z przeszłości’, wydanej dzięki ogromnej pomocy mieszkańców naszego miasta, Urząd Miasta planuje wydać nowy album.

Tym razem ma on dokumentować górniczą historię Jastrzębia.

Ponownie każdy z nas może zostać współautorem niezwykłego albumu, przekazując fotografie lub inne materiały dokumentujące historię górniczą Jastrzębia Zdroju.

 

Szanowni Państwo,

 Dzięki Waszej pomocy w roku ubiegłym Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój wydał publikację ‚Jastrzębie Zdrój – obrazy z przeszłości’. Państwa zaangażowanie, wsparcie i wola współpracy zaowocowały wydawnictwem, w którym znalazły się niezwykłe fotografie
i dokumenty znajdujące się do tej pory jedynie w prywatnych zbiorach. Te cenne materiały zilustrowały historię jastrzębskiego uzdrowiska i zabytków tu się znajdujących, którą dziś mogą poznać wszyscy zainteresowani.
 W latach 50. ubiegłego wieku rozpoczęła się dla Jastrzębia Zdroju nowa historia związana z odkryciem na tym terenie bogatych złóż ‚czarnego złota’. Dlatego też wzorem poprzedniej publikacji zwracam się do Państwa z prośbą o udostępnienie fotografii, dokumentów, książek i innych materiałów z Państwa prywatnych zbiorów, które posłużą do opisania i zilustrowania ‚górniczej’ historii miasta Jastrzębia Zdroju. 
 Wszystkie zebrane materiały zostaną zdigitalizowane, a następnie zwrócone osobom udostępniającym. Nazwiska wszystkich osób, których materiały znajdą się w książce, zostaną umieszczone zarówno pod fotografią czy dokumentem, jak również w podziękowaniach na końcu publikacji. Tym samym każdy z Państwa stanie się współautorem tej książki i otrzyma jeden egzemplarz wydawnictwa bezpłatnie.
 
Materiały mogą Państwo przekazywać:
a/ listownie – w kopercie (koniecznie zabezpieczonej przed zniszczeniem materiałów) podając: imię
i nazwisko, adres zwrotny, telefon kontaktowy lub adres e-mail z dopiskiem ‚Materiały do albumu o historii ‚górniczej’ Jastrzębia Zdroju’ wraz z podpisanym oświadczeniem, którego treść można pobrać 
tutaj  
b/ osobiście – w pokoju 302, budynek A III piętro Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój.
 
UWAGA! Na okoliczność udostępnienia fotografii ze zbiorów prywatnych jak również innych dokumentów, które podlegają ustawie Prawo autorskie i prawa pokrewne, wszyscy Państwo będą zobowiązani podpisać stosowne oświadczenie.  

Prezydent Miasta Marian Janecki

 

Wszelkich informacji w tej sprawie udzielają pracownicy Wydziału Polityki Gospodarczej i Promocji: Aneta Czarnocka-Kanik oraz Piotr Kędzierski: tel. 32 47 85 384,        e-mail: promocja@um.jastrzebie.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY

 

Oświadczenie do pobrania