Ogłoszenie zarządu Osiedla ‚Pszczyńska’ w sprawie konsultacji społecznych na okoliczność zmiany nazwy Osiedla na ‚Jastrzębie Górne i Dolne’.

Podstawa prawna: uchwała Rady Miasta Jastrzębie Zdrój nr LI/657/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r.  w sprawie: przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmiany nazwy Osiedla ‚Pszczyńska’

Cel konsultacji:
Konsultacje społeczne, przeprowadzane są w celu poznania opinii Mieszkańców Osiedla Pszczyńska w sprawie zmiany nazwy Osiedla, tj. z Osiedla ‚Pszczyńska’
na Osiedle  ‚Jastrzębie Górne i Dolne’.

Osoby uprawnione do wzięcia udziału w konsultacjach:
Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy Osiedla ‚Pszczyńska’, posiadający prawo wybierania do Rady Miasta, wpisani do rejestru wyborców pod adresem w tym osiedlu.

Miejsce i termin wydawania i składania kart konsultacyjnych:
Dom Parafialny przy Parafii św. Katarzyny – siedziba Zarządu Osiedla ‚Pszczyńska’ Konsultacje przeprowadzane będą w terminie od 12 lutego 2010 r. do 13 marca 2010 r. w następujące dni:

Poniedziałek: od godz. 12.00 do godz. 13.00
Wtorek:         od godz. 17.30 do godz. 18.30
Środa:           od godz. 17.30 do godz. 18.30
Czwartek:     od godz. 12.00 do godz. 13.00   
Piątek:           od godz. 17.30 do godz. 18.30
Sobota:         od godz. 10.30 do godz. 11.30
Niedziela:      od godz. 10.30 do godz. 11.30