Bezpieczeństwu w mieście poświęcona będzie LII sesja zwyczajna Rady Miasta Jastrzębie Zdój. Posiedzenie odbędzie się w czwartek, 11 lutego o godzinie 9.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie LII Sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z LI Sesji Rady Miasta.
3. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
4. Zgłaszanie interpelacji.
5. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta.
6. Informacja Prezydenta Miasta.

7. Raport o stanie bezpieczeństwa w mieście za 2009 rok.

8. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.
9. Zatwierdzenie wniosków Komisji Rady Miasta.
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w zakresie działalności gospodarczej oświaty: szkół i przedszkoli za II półrocze 2009 r. – gospodarowanie przydzielonymi środkami finansowymi – celowość dokonywania zakupów przez ośrodki oświaty.
11. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Miasta za 2009 r.:
  – Edukacji,
  – Kultury i Sportu,
  – Mieszkaniowej i Polityki Lokalowej,
  – Polityki Gospodarczej i Bezrobocia
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zakończenie obrad Sesji.