Dobra wiadomość dla wszystkich tych, którzy w okresie od 1 maja 2004 roku do 14 kwietnia 2006 roku za kartę pojazdu od pojazdów sprowadzonych z zagranicy zapłacili 500 złotych. Mogą oni odzyskać 425 zł. Prezydent Miasta Marian Janecki poinformował, że miasto Jastrzębie Zdrój przystępuje do zwrotu nadpłaty.

Opłatę w wysokości 500 zł pobieraliśmy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 28 lipca 2003 roku w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu. Miasto było zobowiązane do jej pobierania w tej wysokości, choć od początku ta wysokość budziła wątpliwości. Wątpliwości te potwierdził Trybunał Konstytucyjny – tłumaczy prezydent miasta.

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z 17 stycznia 2006 roku orzekł, że przepis § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 28 lipca 2003 roku w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu jest niezgodny z art. 77 ust. 4 pkt. 2 i 5 ustawy z 20 czerwca 1997 roku
– Prawo o ruchu drogowym oraz art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego opłata pobierana w okresie od 1 maja 2004 roku do 14 kwietnia 2006 roku stanowi świadczenie nienależne Urzędom. W efekcie nowym rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa od 15 kwietnia 2006 roku opłata ta została obniżona do 75 złotych. Wszyscy, którzy we wskazanym okresie wnieśli zawyżoną opłatę, mogą ubiegać się o zwrot różnicy między starą i nową opłatą, tj. o 425 zł. Zostaną oni poinformowani pisemnie o przysługującym im uprawnieniu. Pisma takie otrzyma prawie 3,6 tys. osób. Miasto na ten cel musi zarezerwować dodatkowe środki budżetowe.

Z wyliczeń Wydziału Komunikacji wynika, że suma zwrotów wyniesie ponad 1,5 mln zł. To niestety nie jest pierwszy raz, gdy błędne przepisy, na których musimy się przecież opierać, powodują poważne perturbacje i dla mieszkańców, i dla budżetu miasta – podsumowuje Marian Janecki.

Wzór wniosku o zwrot nadpłaty można pobrać ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.jastrzebie.pl), w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój lub w Informacji Urzędu Miasta (stanowisko nr 2).