Bezpieczeństwo w mieście było wiodącym tematem obrad LII sesji zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie Zdój. Posiedzenie odbyło się w czwartek, 11 lutego.

Raport o stanie bezpieczeństwa w mieście za 2009 rok i efekty swojej pracy przedstawili przedstawiciele sądu, prokuratury, straży granicznej, straży miejskiej, straży pożarnej, a także policji.

Podczas sesji przyjęte zostały uchwały w sprawach:
1. zmian budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2010 rok,
2. dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
3. zmiany uchwały Rady Miasta Jastrzębie Zdrój Nr XXIX/384/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych przy Alei Jana Pawła II,
4. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój,
5. przyjęcia do realizacji projektu ‚Profesjonalny urząd’.

Radni zapoznali się też ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w zakresie działalności gospodarczej oświaty: szkół i przedszkoli za II półrocze 2009 r. – gospodarowanie przydzielonymi środkami finansowymi – celowość dokonywania zakupów przez ośrodki oświaty. Oprócz tego wysłuchali sprawozdań z działalności Komisji Rady Miasta za 2009 r.: Edukacji, Kultury i Sportu, Mieszkaniowej i Polityki Lokalowej, Polityki Gospodarczej i Bezrobocia.