W ramach hasła ‚Dokarmiamy zimą ptaki’ Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta zakupił na sezon zimowy 2009/2010 160 kg karmy sypkiej i 370 szt. ‚ptasich pyz’ dla ptaków dziko żyjących. Karma, która kosztowała 1,3 tys. zł, rozprowadzona została głównie wśród szkół i przedszkoli.

Z kolei dla dziko żyjącej innej zwierzyny zakupiono 7,5 ton pszenicy za kwotę 4,5 tys. zł. Pszenicę przekazano kołom łowieckim, działającym na naszym terenie, tj. ‚Odra’, ‚Las’ i ‚Remiza’.

Z uwagi na ciężką zimę i trudne warunki poszukiwania pożywienia, jeszcze w lutym Urząd Miasta zakupi 8,5 ton ziarna pszenicy i kukurydzy w celu dokarmiania zwierząt. Na ten cel zabezpieczono około 4 tys. zł.