Klub Innowacyjnych Przedsiębiorców zaprasza studentów ostatnich lat uczelni wyższych do udziału w I edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską w temacie innowacyjności.

W ramach konkursu wyłonione i wypromowane zostaną najlepsze prace nt. innowacji.

Tematyka obejmować może następujące zagadnienia:
‚ ekoinnowacje,
‚ innowacje w sektorze usług,
‚ popytowe podejście do tworzenia innowacji.

Do udziału zaproszeni są studenci i absolwenci uczelni wyższych, którzy obronili lub obronią swoje prace magisterskie w terminie od 30 czerwca 2009 r. do 30 czerwca 2010 r, przynajmniej na ocenę dobrą.
Do wygrania – sprzęt komputerowy o wartości 3 tys. zł oraz nagrody rzeczowe o wartości 1500 zł. Wyniki rywalizacji zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali w październiku. Dodatkowo, laureaci będą mieli możliwość przedstawienia wyników swoich badań na stronie Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorców, artykułach sponsorowanych na portalach informacyjnych oraz innych inicjatywach podejmowanych przez Klub.
Prace można zgłaszać do 30 czerwca 2010 r.

Więcej informacji na stronie internetowej
http://www.pi.gov.pl/klub_innowacyjnych_przedsiebiorstw