W styczniu miasto Jastrzębie Zdrój w partnerstwie z miastem Karwina rozpoczęło realizację projektu ‚Spotkajmy się po drugiej stronie granicy’, który otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 w ramach Funduszu Mikroprojektów. W tym roku przypada także piętnasta rocznica współpracy obu miast.

W ramach realizacji projektu zorganizowany zostanie m.in. ogólnomiejski konkurs wiedzy o Jastrzębiu Zdroju i Karwinie pn. ‚Znam to miasto’, skierowany do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Konkurs będzie miał charakter dwuetapowy: eliminacje (kwiecień 2010), finał (maj 2010), który odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta, gdzie nagrodzeni zostaną laureaci konkursu.
Powyższa inicjatywa stworzy młodzieży możliwość poszerzenia swojej wiedzy o rodzimym mieście, jak również kraju sąsiada.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w przedsięwzięciu, poprzez zgłoszenie szkoły oraz wskazanie nauczyciela do roboczych kontaktów na potrzeby organizacji konkursu.

Zgłoszenia należy dokonać na załączonym formularzu do 26 lutego 2010 roku wysyłając go faksem pod nr tel. 32 4785 384 lub e-mailem na adres: acieslik@um.jastrzebie.pl.

>> Zgłoszenie uczestnictwa <<