Projekt Postaw na innowacyjność – wsparcie w założeniu firmy osób 45+’, realizowany przez CTC Polska sp. z o.o. w partnerstwie z Business Acceleration Centem BAC sp. z o.o., ma na celu kompleksowe wsparcie w samozatrudnieniu dla osób powyżej 45 roku życia, mieszkańców województwa śląskiego, planujących założyć własną innowacyjna firmę.

W ramach projektu uczestnicy skorzystają ze szkoleń, doradztwa oraz dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego.

Cykl szkoleniowy z zakresu zasad prowadzenia innowacyjnego przedsiębiorstwa obejmują moduły:
– Vademecum przedsiębiorcy
– Zarządzanie innowacyjne
– Ochrona własności intelektualnej
– Zarządzanie projektem jako narzędzie skutecznego planowania, modelowania i realizowania pomysłów
– Odpowiedzialność ekologiczna przedsiębiorstw – wymagania prawne wobec jednoosobowych podmiotów gospodarczych.

Doradztwo indywidualne przed i po założeniu firmy obejmuje aspekty zawodowe i biznesowe z zakresu: prawa, finansów, aspektów podatkowych, marketingu, ochrony własności intelektualnej.

Uczestnicy projektu będą mieli możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz podstawowego wsparcia pomostowego.

Szczegóły na stronie projektu pod adresem: www.firma-innowacyjna.ctc.pl