Zakończyła się rekrutacja na ostatnią IV turę szkoleń realizowanych w ramach projektu pn. ‚Rozwiń swoje możliwości – wsparcie szkoleniowo – doradcze osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze Jastrzębia Zdroju’, realizowanego od lutego 2009 roku przez Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój.

Ostatnie szkolenia, które obejmą 76 uczestników rozpoczną się 22 lutego 2010r. i zapewnią nabycie wiedzy teoretycznej, praktycznej oraz kwalifikacji w następującym zakresie:

1. posadzkarz – kafelkarz,
2. sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i terminala kart płatniczych oraz minimum sanitarnym,
3. masażysta z umiejętnością i zasadami prowadzenia działalności gospodarczej,
4. magazynier z kursem operatora wózka widłowego,
5. kurs florystyczny z obsługą kas fiskalnych i znajomością sprzedaży,
6. pracownik administracyjno-biurowy,
7. kadry i płace,
8. wizażystka-kosmetyczka-stylistka paznokci,
9. księgowość wspomagana komputerem.

Każde szkolenie zawodowe obejmie łącznie 200 godzin: wykładów teoretycznych, zajęć praktycznych, zajęć z pomocy przedmedycznej, zajęć z zakresu aktywnych form poszukiwania pracy, kreowania autowizerunku oraz terapii psychologicznych.
Ponadto każda zainteresowana osoba może skorzystać z indywidualnych konsultacji z psychologiem, doradcą zawodowym.

Partnerami towarzyszącymi Urzędu Miasta w realizowanym projekcie są Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju, Fundacja Jastrzębski Inkubator Przedsiębiorczości oraz Zakład Karny w Jastrzębiu Zdroju.

Łącznie w ramach projektu zostanie zaktywizowanych 140 osób.
 
Biuro projektu:
Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój
Wydział Polityki Gospodarczej i Promocji
Budynek A, III piętro, pokój 321
telefony:(032) 4785127, (032) 4785126
e-mail: projekt.efs@um.jastrzebie.pl, unia@um.jastrzebie.pl

Informacje o Europejskim Funduszu Społecznym zamieszczone są na stronach www.efs.gov.pl

 

   

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Budżetu Państwa

Człowiek najlepsza inwestycja