W związku z odwilżą Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych-Pion Ochrony informuje, że w Jastrzębiu Zdroju nie ma zagrożenia powodziowego.

Pracownicy wydziału dokonali kontroli stanu magazynu przeciwpowodziowego, Państwowa Straż Pożarna oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych skontrolowały stan sprzętu  przeciwpowodziowego.

19 lutego przedstawiciele Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Straży Miejskiej, Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa dokonali przeglądu miejsc, które mogą być zagrożone podtopieniami. W chwili obecnej nie ma takiego zagrożenia.