Niedługo przekaz pocztowy przestanie się kojarzyć w ZUS z papierowym blankietem. Do końca roku wszystkie oddziały będą przesyłać przekazy na pocztę drogą elektroniczną.

Obecnie oddziały drukują przekazy we własnym zakresie i dostarczają je na pocztę w tradycyjny sposób. Od kwietnia ma się to się zmienić. ZUS nie będzie drukować przekazów, ale prześle je Poczcie drogą elektroniczną w pliku z danymi. Przekazy zostaną automatycznie rozdzielone i skierowane do właściwych placówek pocztowych, które je wydrukują i dostarczą już w formie papierowej do świadczeniobiorców.

Udogodnienie zaproponowała Poczta Polska, której pracownicy nie będą już musieli ręcznie rozdzielać papierowych przekazów na docelowe urzędy pocztowe i rejestrować ich w systemie komputerowym. Na rozwiązaniu skorzysta też ZUS, bo za przekazy dostarczane w formie elektronicznej zapłaci opłatę niższą o kilkanaście groszy.

Oszczędzimy też na czasie, bo nie trzeba będzie transportować wydruków na Pocztę. Kolejna korzyść dla Zakładu to łatwiejsza obsługa zwrotów. One także będą przychodzić do ZUS w formie elektronicznej – wyjaśnia Krzysztof Sokołowski, dyrektor Departamentu Eksploatacji Systemów Centralnych.

Beata Kopczyńska
rzecznik prasowy O/ZUS w Rybniku