Został ogłoszony przetarg na zadanie pn.: ‚Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńska w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie – etap 1’. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

Droga Główna Południowa zdecydowanie poprawi jakość połączeń drogowych Jastrzębia Zdroju i jego okolic, dlatego ta inwestycja jest dla nas tak ważna. W pierwszym etapie będzie realizowany odcinek o długości 3,35 km, który pobiegnie od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej. Z kolei drugi etap obejmuje budowę drogi na odcinku około 5,21 km aż do zjazdu z autostrady A1 w Mszanie. Ponieważ Urząd Marszałkowski planuje poprowadzić inwestycję przez Pawłowice do tzw. ‚wiślanki’ oznacza to, że nasze miasto będzie bardzo dobrze skomunikowane z drogami krajowymi i międzynarodowymi – podkreśla prezydent miasta Marian Janecki.

Termin składania ofert upływa 8 kwietnia.

Całkowity koszt realizacji jastrzębskiego fragmentu Drogi Głównej Południowej wynosi około 267 mln zł, z tego 147 mln zł ma pochodzić z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, natomiast 29 mln zł dołoży Urząd Marszałkowski.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl