Mając na uwadze ostatnią nowelizację przepisów – dokonaną przez Sejm RP, regulujących realizację zadań miasta w zakresie ochrony środowiska Prezydent Miasta informuje, że uległy istotnej zmianie możliwości wypłaty mieszkańcom miasta dofinansowania na realizację przedsięwzięć realizowanych przez osoby fizyczne w tym przyłączy kanalizacyjnych.
W obecnej chwili, aby uzyskać dofinansowanie na zadania już realizowane, tzn. te, na które mieszkańcy ponieśli już wydatki – mają opłacone faktury i rachunki, konieczne jest podpisanie  właściwej  umowy z miastem w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2010 r. W tym celu proszę, aby wszystkie zainteresowane osoby bezzwłocznie skontaktowały się z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój (pokój nr 513 A, nr telefonu 032-47-85-326) celem przedłożenia wymaganych dokumentów, które będą stanowić podstawę zawarcia umowy.

Należy przedłożyć:
a) wniosek – wzór  znajduje  się  na stronie  internetowej: www.bip.jastrzebie.pl/ Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta/Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
b) niezbędne oświadczenia:
    – o dochodach PIT -8C dotyczącą dofinansowania do zadań proekologicznych, 
    – oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością,
c) posiadane faktury i rachunki za zrealizowane zakupy lub usługi.

Niespełnienie tych formalności spowoduje brak możliwości uzyskania dofinansowania na poniesione przez mieszkańców koszty na rozpoczęte zadania proekologiczne.

Jednocześnie informuję,  że od 1 marca br. obowiązują nowe zasady dotacji dla zadań, które będą realizowane po dniu 1 kwietnia 2010 r.- informacji udziela Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa – tel: 32 47 85 326 i 32 47 85 321.