W nadchodzących tygodniach odbędą się zebrania otwarte z mieszkańcami jednostek pomocniczych miasta.

Zebrania odbywać się będą według następującego harmonogramu:

– Sołectwo Bzie – 3 marca, godz. 17.00, OSP Bzie,
– Osiedle Staszica – 22 marca, godz. 17.00, Szkoła Podstawowa nr 19.