W dniach 25 – 27 lutego 2010 roku Miasto Jastrzębie Zdrój uczestniczyło w MIĘDZYNARODOWYM FORUM GOSPODARCZYM – ŚLĄSK 2010 w Opolu. To druga edycja prestiżowej imprezy z udziałem przedstawicieli świata biznesu, polityki i nauki.
Podczas Forum spotkali się przedstawiciele biznesu, administracji samorządowej, świata nauki, znaczących mediów europejskich, organizacji pozarządowych, instytucji finansowych, pionów ekonomicznych ambasad, rodzimych i zagranicznych izb gospodarczych,  a także analitycy ekonomiczni,  parlamentarzyści europejscy i krajowi, decydenci w różnych obszarach gospodarczych. Dodatkowo, dzięki udziałowi mieszkańców regionu w panelach otwartych, przedsięwzięcie stało się dwustronnym kanałem wymiany informacji, spostrzeżeń i potrzeb między społecznością regionalną i jej przedstawicielami.

Głównym tematem FORUM GOSPODARCZEGO – ŚLĄSK 2010 była atrakcyjność inwestycyjna regionu. Poprzez dyskusje, prezentacje, panele oraz wielojęzyczne wydawnictwa i wystawy, umożliwiono partnerom nie tylko z  Europy, lecz także z innych kontynentów zapoznanie się z bogatą ofertą inwestycyjną południowej Polski. Forum było także platformą promocji gospodarki Śląska, a zwłaszcza osiągnięć regionu w obszarze badań i rozwoju, nowoczesnych technologii, innowacji, eksportu i importu produktów oraz usług. 

Na stoisku wystawienniczym Miasto Jastrzębie Zdrój prezentowało m.in. oferty inwestycyjne miasta w ramach projektu ‚Zainwestuj w Jastrzębiu Zdroju!’ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.