Prezydent Miasta zachęca do wspierania 1% organizacji pozarządowych z Jastrzębia Zdroju. Podatnik, który zdecydował o przekazaniu kwoty 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego musi taką deklarację wpisać w odpowiedniej rubryce zeznania rocznego.
            
Do wyboru ma m.in. kilkanaście organizacji z naszego miasta.

1% podatku dochodowego organizacjom pozarządowym posiadającym status pożytku publicznego mogą przekazać:
– podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
– podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
– podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS.

Jak przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego? Jeżeli podatnik składa PIT-28 – wypełnia część M: poz. 129-131, PIT-36 -część O, poz. 305-307, PIT-36L – część N, poz. 105-107, PIT-37 – część H, poz. 124-126, PIT-38 – część G, poz. 58-60, PIT-39 – część G, poz. 51-53.

W rubryce wpisujemy:
– nazwę organizacji
– numer Krajowego Rejestru Sądowego
– kwotę, która nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Formularz zeznań rocznych,  zawiera rubrykę zatytułowaną ‚Informacje uzupełniające’. W rubryce tej podatnik może wskazać konkretny cel, na jaki ma zostać przeznaczony 1%  podatku. Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot. Rubryka ‚Informacje uzupełniające’ znajduje się bezpośrednio pod wnioskiem o przekazanie 1% podatku należnego. Wykaz organizacji, którym podatnicy mogą przekazać 1% przy rozliczeniach za 2009 r. dostępny jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl

Lista jastrzębskich organizacji  posiadających status pożytku publicznego

– Hospicjum Domowe Im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC przy Parafii Św. Katarzyny w Jastrzębiu Zdroju -Numer KRS: 0000012970
– Jastrzębski Klub Hokejowy  GKS Jastrzębie –  Numer KRS: 0000001575
– Jastrzębska Urologia –  Numer KRS: 0000003483
– Olimpiady Specjalne Polska – Numer KRS: 0000190280  z dopiskiem w polu ‚informacje uzupełniające’ dla Sekcji Terenowej ‚Wigor’ w Jastrzębiu Zdroju 
Polski Czerwony Krzyż – Numer KRS: 0000225587 z dopiskiem w polu ‚ informacje uzupełniające’ dla Zarządu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju 
Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski – Numer KRS: 0000012847 z dopiskiem w polu ‚informacje uzupełniające’  dla Koła w Jastrzębiu  Zdroju 
Stowarzyszenie Dializowanych ‚Nephros’ z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju – Numer KRS: 0000003272
– Towarzystwo Miłośników Ziemi Jastrzębskiej w Jastrzębiu Zdroju – Numer KRS: 0000003038 
Towarzystwo ‚Sprawni Inaczej’ – Numer KRS: 0000002790
– Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew  Śląska (z dopiskiem w polu ‚ informacje uzupełniające’) dla Hufca w Jastrzębiu Zdroju – Numer KRS: 0000273051
– Fundacja do Walki z Chorobami Cywilizacji –  Numer KRS: 0000253617
– Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju –  Numer KRS: 0000051209
– Fundacja ‚Pomocna Dłoń’ – Numer KRS: 0000148945
– Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Dużych i Małych ‚Cztery Łapy’ – Numer KRS: 0000291970
– Stowarzyszenie ‚Pokolenie Jana Pawła II’ – Numer KRS: 0000239293
.