W budynku nieużytkowanego basenu przy ul. Armii Krajowej w trakcie prac rozbiórkowych doszło do zawalenia się stropodachu. Jak poinformował strażaków kierownik robót, prace prowadziło czterech pracowników. Dwie osoby ewakuowały się samodzielnie, a dwie najprawdopodobniej zostały zagruzowane oraz przygniecione elementami budowlanymi w środku obiektu.

Na szczęście były to tylko ćwiczenia, a nie realne zdarzenie.

Na miejsce zostały zadysponowane zastępy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Jastrzębiu Zdroju, w tym Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza PSP w Jastrzębiu Zdroju, psy ratownicze OSP Jastrzębie Zdrój oraz siły i środki Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu.

Podjęte działania miały na celu zlokalizowanie osób poszkodowanych, ich wydobycie spod gruzów elementów budowlanych oraz ewakuację na zewnątrz budynku przy pomocy technik alpinistycznych.