‚Doradztwo zawodowe – krok po kroku do sukcesu’ to temat konferencji zorganizowanej pod patronatem dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Rybniku, Marii Lipińskiej oraz prezydenta miasta Jastrzębia Zdroju Mariana Janeckiego.

Spotkanie odbyło się 5 marca w Zespole Szkół nr 6.

Podczas konferencji omówione zostały m.in. działania podejmowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Raciborzu w zakresie poradnictwa zawodowego, poruszono temat doradztwa i szkolenia zawodowego uczniów niepełnosprawnych, a także zaprezentowano jastrzębski Szkolny Ośrodek Kariery.

Oprócz tego wręczone zostały nagrody i wyróżnienia w konkursach: filmowym ‚Promotor zawodu’ i gastronomicznym ‚Biurowe co nieco’.