Wielu z nas nie raz spotkało się z bezdomnymi zwierzętami, które zamiast miłości swoich opiekunów otrzymały jedynie ból i cierpienie. Zwierzęta te czasem zdychają z głodu albo giną pod kołami samochodów. Chcąc zapobiec nadmiernemu rozmnażaniu się Stowarzyszenie Obrońców ‚Arka’ organizuje ogólnopolską akcję sterylizacji : Nie rozmnażaj – nie porzucaj!

Akcja jest w Polsce przeprowadzana po raz jedenasty i cieszy się coraz większym powodzeniem, zarówno u lekarzy weterynarii, jak i opiekunów zwierząt. Celem akcji jest troska o zdrowie zwierząt towarzyszących, psów i kotów, zwrócenie uwagi na odpowiedzialną opiekę, kontrolę narodzin zwierząt towarzyszących, zmniejszenie ilości zwierząt bezdomnych trafiających do schronisk, zmniejszenie kosztów ponoszonych przez społeczeństwo na bezdomne zwierzęta oraz przekazanie pełnej informacji na temat zabiegu kastracji, jego zalet i wad. W akcji bierze udział około czterystu klinik weterynaryjnych, w których wykonywanie zabiegów odbywać się będzie po preferencyjnej, zmniejszonej cenie. Szacuje się, że dzięki akcji stowarzyszenia ‚Arka’ część opiekunów zwierząt, czyli około sześciu tysięcy, zdecyduje się na poddanie pupila zabiegowi kastracji. W Jastrzębiu do akcji przystąpiła lecznica Triovet, mieszcząca się przy ulicy Wyzwolenia 124, a propagatorem akcji jest Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Dużych i Małych ‚Cztery Łapy’.

Spis lecznic uczestniczących w Ogólnopolskiej Akcji Sterylizacji oraz szczegóły akcji można znaleźć na stronach www.kociezycie.pl, www.arka.strefa.pl oraz www.foranimals.wroclaw.pl

Ponadto każdy poszukujący psiaka do swojego domu, powinien zajrzeć do jastrzębskiego schroniska. Schronisko dla psów mieści się w Szerokiej przy ulicy Norwida 50. Pieski tam są bardzo oddane i pozostają wiernymi przyjaciółmi do końca swych dni. Schronisko dla bezdomnych zwierząt to smutne miejsce, gdzie znajdują się porzucone i zagubione psy. Nie chcemy jednak, by schronisko było domem dla tych zwierząt, a jedynie poczekalnią w poszukiwaniu nowego, kochającego właściciela. W jastrzębskim schronisku przebywa około 100 bezdomnych psów. Są to psy małe i duże, rasowe i kundle. Schronisko otwarte jest dla odwiedzających codziennie, także w soboty i niedziele w godzinach od 11.00 do 16.00.

Zdjęcia psów przeznaczonych do adopcji można zobaczyć na stronie www.pies.jastrzebie.pl w zakładce schronisko.