Wydział Zarządzania Kryzysowego ogłasza konkurs na ‚Najlepszego strażaka’ z Państwowej Straży Pożarnej i na ‚Najlepszego strażaka’ z Ochotniczych Straży Pożarnych w 2010 roku z terenu Jastrzębia Zdroju.

W konkursie mogą brać udział strażacy, którzy wykazali się szczególnymi osiągnięciami w służbie, podjęli działania na rzecz ochrony przeciwpożarowej, wykraczające poza ich ustawowe obowiązki.

Osobę do udziału w konkursie należy zgłaszać prezesowi danej jednostki OSP w nieprzekraczalnym terminie do 15 kwietnia.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 kwietnia na posiedzeniu Zarządu Miejskiego OSP, a wręczenie nagród przez prezydenta miasta odbędzie się w Dniu Strażaka 4 maja.