Zarządzeniem Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój przyznano dotacje na powierzenie realizacji zadania publicznego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dwóm jastrzębskim organizacjom pozarządowym.

Dotacje otrzymali:

– Klub Abstynenta ‚ARKA’ na realizację zadania: ‚Działania skierowane do osób uzależnionych i ich rodzin poprzez propagowanie trzeźwego stylu życia’, kwota – 60 000,00 zł.

– Jastrzębski Katolicki Klub Trzeźwości z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju na realizację zadania: ‚Działania skierowane do osób uzależnionych i ich rodzin poprzez propagowanie trzeźwego  trybu życia’, kwota
 40 000,00 zł.  

Łącznie na powierzenie zadań publicznych Miasta Jastrzębie Zdrój w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przyznano kwotę 100.000,00 zł.