Już w najbliższy piątek 19 marca w Jastrzębiu Zdroju rozpocznie się III Ogólnopolski Mityng Olimpiad Specjalnych w Łyżwiarstwie Szybkim. Ta prestiżowa impreza, o charakterze ogólnopolskim potrwa do niedzieli 21 marca.

Harmonogram:

19.03 (piątek)

10.00 – 12.00 – rejestracja ekip
14.30 – 18.00 – biegi preeliminacyjne (lodowisko ‚Jastor’)
20.30 – 22.00 – ceremonia otwarcia (Dom Zdrojowy)

20.03 (sobota)

9.30 – 18.30 – biegi preeliminacyjne i finałowe
14.00 – 18.30 – program ‚Zdrowi Sportowcy’
20.00 – 21.30 – impreza integracyjna

21.03 (niedziela)

9.30 -12.00 – biegi finałowe (lodowisko ‚Jastor’
12.00 – 12.30 – ceremonia zakończenia (lodowisko ‚Jastor’
13.30 – 14.30 – wyjazd ekip

Ruch Olimpiad Specjalnych powstał w USA z inicjatywy Kunice Kennedy Shriver. Celem założycielki było stworzenie organizacji sportowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. W ciągu 40 lat swojego istnienia objął swym zasięgiem niemal cały świat, obecnie uczestniczy w nim niemal 3,2 miliona zawodników ze 180 krajów. Misją Olimpiad Specjalnych jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnością intelektualną w wieku co najmniej ośmiu lat całorocznego cyklu treningowego i zawodów sportowych z szeregu dyscyplin olimpijskich. Ta forma aktywności wpływa na rozwój sprawności fizycznej, daje sposobność demonstrowania odwagi, doświadczania radości i dumy z własnych sportowych osiągnięć. Uczestnictwo w ruchu Olimpiad Specjalnych to również szansa na nowe przyjaźnie i możliwości pełniejszego włączenia się w życie społeczności lokalnej. Celem Olimpiad Specjalnych jest wspomaganie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez udział we współzawodnictwie sportowym oraz zwiększenie świadomości społecznej i wiedzy na temat możliwości osób z tą formą niepełnosprawności. W Polsce działa 18 Oddziałów Regionalnych Olimpiad Specjalnych zrzeszających ponad 17000 zawodników.

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska-Śląskie to ponad 1100 niepełnosprawnych intelektualnie sportowców, zrzeszonych w 30 sekcjach terenowych, które swoim zasięgiem obejmują 22 miasta i gminy regionu śląskiego. Zawodnicy regularnie trenują i startują w 19 letnich i 3 zimowych dyscyplinach sportu. Każdego roku odbywa się ponad dwadzieścia imprez regionalnych, z których corocznie blisko 100 zawodników kwalifikuje się na zawody rangi ogólnopolskiej, a dalej europejskiej i światowej.