Prezydent miasta Marian Janecki wystosował pisma do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka oraz dyrektora katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o nadanie węzłowi drogowemu autostrady A1 nazwy ‚Jastrzębie Zdrój-Mszana’ lub ‚Mszana-Jastrzębie Zdrój’.

W zarządzeniu GDDKiA z 7 kwietnia 2009 roku ustalono nazwę węzła ‚Jastrzębie Zdrój’, jednak w tabeli z 5 stycznia 2010 roku Dyrekcja zaproponowała nazwę ‚Mszana’.

Doceniam wkład pracy gminy Mszana w budowę autostrady A1, a także zdaję sobie sprawę z konsekwencji i utrudnień dla mieszkańców, jednak nigdy nie ukrywałem mojego zadowolenia z treści zarządzenia GDDKiA z kwietnia ubiegłego roku, w którym ustalono nazwę węzła ‚Jastrzębie Zdrój’. Uznałem, że nazwa ta jest zasadna, ponieważ węzeł A1 w Mszanie jest położony w odległości około 1 km od granicy naszego miasta i nadana mu nazwa ‚Jastrzębie Zdrój’ informuje o zjeździe w kierunku najbliższego miasta na prawach powiatu – podkreśla prezydent Janecki.

W tej części regionu od granicy z Czechami do Gliwic, Jastrzębie Zdrój jest drugim po Rybniku miastem pod względem wielkości, a jednocześnie największym ośrodkiem górniczym w kraju. Analizując funkcjonujące już nazwy innych węzłów, zarówno na autostradzie A1, jak i A4, widać jasno, że nie wszystkie noszą nazwy miejscowości, w których są zlokalizowane, np. Rybnik-Bełk, Gliwice-Sośnica.

Chcę też przypomnieć, że własnym staraniem nasze miasto prowadzi inwestycję pn.: ‚Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie’. Projekt ten ma na celu budowę odcinka drogi o długości 8,5 km, stanowiącej dojazd do węzła autostrady A1. Miasto wyda na ten cel z własnego budżetu około 150 mln zł – przypomina Marian Janecki.

Jak dodaje prezydent, przyjęta w zarządzeniu nazwa węzła A1 ‚Jastrzębie Zdrój’, jest również zgodna z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Uznając, że nazwa węzła ‚Jastrzębie Zdrój’ w sposób jasny informuje o zjeździe do najbliżej położonego stutysięcznego miasta, które ma ugruntowaną pozycję na mapie gospodarczej kraju, z zadowoleniem przyjąłem ubiegłoroczną decyzję Dyrekcji jako słuszną. Jednakże, uznając argumenty sąsiedniej gminy Mszana, proponuję nazwę węzła dwuczłonową, tj.: ‚Jastrzębie Zdrój-Mszana’ lub ‚Mszana-Jastrzębie Zdrój’. Biorąc pod uwagę nadane nazwy innych węzłów drogowych, wydaje się to jak najbardziej możliwe. Dlatego też wystosowałem do ministra pismo z prośbą o przeanalizowanie kwestii nazwy węzła autostrady A1 i przyjęcie naszej propozycji: ‚Jastrzębie Zdrój-Mszana’ lub ‚Mszana-Jastrzębie Zdrój’ – wyjaśnia prezydent Janecki.