W ramach Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego przy ul. Piastów (os. Przyjaźń) może powstać od nowego roku szkolnego  VI Liceum Ogólnokształcące  Mistrzostwa Sportowego, gdzie prowadzone będzie  szkolenie sportowe w zakresie piłki siatkowej. Uchwałą w tej sprawie zajmie się podczas najbliższej sesji Rada Miasta.

Od 1 września 2007 r. działa już tu Gimnazjum nr 10 Mistrzostwa Sportowego, które przy współpracy Klubu Sportowego ‚Jastrzębie Borynia’ oraz Klubu Sportowego ‚Jastrzębski Węgiel’ szkoli chłopców w zakresie piłki siatkowej. Utworzenie  jednego oddziału szkoły mistrzostwa sportowego na poziomie każdej klasy liceum pozwoli na zachowanie ciągłości szkolenia sportowego: klasa sportowa w Szkole Podstawowej nr 3, w Gimnazjum nr 10 i właśnie w VI LO. Uczniom stworzone zostaną optymalne warunki umożliwiające łączenie zajęć sportowych z realizacją innych zajęć dydaktycznych.

Szkolenie sportowe na tym etapie edukacji będzie miało charakter specjalistyczny; w szkole mistrzostwa sportowego – dla uczniów z dwóch ostatnich klas ponadgimnazjalnych – może być prowadzony kurs instruktorski w uprawianej dyscyplinie sportowej. Klasy mistrzostwa sportowego cieszą się coraz większym zainteresowaniem młodzieży zarówno z naszego miasta, jak i  Wodzisławia Śląskiego, Żor, Zebrzydowic, Radlina.