Urząd Miasta serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. ‚Zasady prawidłowej realizacji projektów dofinansowanych z PO KL (sprawozdawczość-ewaluacja-informacja-promocja)’, organizowane przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Społecznego z Rybnika.

Celem szkolenia jest przygotowanie jego uczestników do prawidłowej realizacji projektu. Omówione zostaną zagadnienia związane ze sprawozdawczością, ewaluacją, informacją i promocją, w tym między innymi:
– wymagania dotyczące prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu,
– opracowywanie sprawozdań (finansowych i merytorycznych),
– monitoring, ewaluacja i kontrola,

Prowadząca: Aleksandra Bensel – trener kluczowy ROEFS
Termin:  12-13.04.2010 r. (w godzinach od 8:30 do 16:30)
Miejsce:  Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój, sala nr 129 A

Aby zgłosić swój udział w szkoleniu, należy wypełnić załączony formularz zgłoszeniowy i przesłać go do 2 kwietnia br. na fax: 32/ 47 85 384 bądź osobiście dostarczyć do Wydziału Polityki Gospodarczej i Promocji, pok. 303, budynek A Urzędu Miasta.

Ilość miejsc w szkoleniu jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Jedna instytucja może delegować maksymalnie 2 osoby.

Kontakt w sprawie: tel. 032 47 85 229

 

Do pobrania: