‚Różnorodność biologiczna to życie’ to tytuł konkursu fotograficznego organizowanego przez Ministerstwo Środowiska w ramach Międzynarodowego Roku Różnorodności Biologicznej. Ma on na celu rozbudzanie wrażliwości społeczeństwa na piękno polskiej przyrody. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich, które wyrażą chęć wzięcia udziału.

Zdjęcia na płycie CD należy przesyłać do 31 marca 2010r. na adres: Departament Edukacji Ekologicznej, Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa.

Więcej informacji, regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej www.mos.gov.pl

Osobami do kontaktu w ramach konkursu są pracownicy Departamentu Edukacji Ekologicznej: Pani Aleksandra Mrowińska – tel. 22-57-92-674, aleksandra.mrowinska@mos.gov.pl oraz Pani Magdalena Cheda – tel. 22-57-92-615, magdalena.cheda@mos.gov.pl

Nagrodami w konkursie będzie sprzęt fotograficzny.