Zarządzeniem Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój przyznano dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych miasta z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Dotacje przyznano pięciu organizacjom pozarządowym.

Dotacje otrzymały:

Stowarzyszenie Jastrzębskich Amazonek ‚AMAZONKI’ – ‚Prowadzenie rehabilitacji poprzez gimnastykę leczniczą i masaże miejsc z objawami degeneracji tkanek, psychoterapii i rehabilitacji społecznej, dla kobiet po mastektomii.’ dotacja w wysokości 6 000,00 złotych.

Towarzystwo ‚Sprawni Inaczej’ – ‚Prowadzenie zajęć terapeutycznych dla grup osób niepełnosprawnych intelektualnie w zakresie: psychoterapii, choreoterapii, muzykoterapii, usprawnienia ruchowego artterapii.’ dotacja w wysokości  6 000,00 złotych.

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa  ‚BURY MIŚ’ – ‚Prowadzenie zajęć terapeutycznych dla grup osób niepełnosprawnych intelektualnie w zakresie: psychoterapii, choreoterapii, muzykoterapii, usprawnienia ruchowego artterapii.’ dotacja w wysokości 8 000,00 złotych.

Jastrzębski Klub Morsów ‚BIAŁY MIŚ’ –  ‚Działania związane z profilaktyką wydolności układu sercowo – naczyniowego poprzez propagowanie zdrowego trybu życia dotacja w wysokości 3 460,00 złotych.

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Jastrzębiu Zdroju – ‚Prowadzenie poradnictwa rehabilitacyjnego dla niewidomych i szczątkowo widzących, w zakresie wykonywania czynności metodami bezwzrokowymi, poruszania się z białą laską, poprawy kondycji zdrowotnej inwalidów wzroku, działania psychoterapeutyczne, zajęcia edukacyjne z obsługi internetu.’  dotacja w wysokości 6 000,00 złotych.

Łącznie na wspieranie zadań publicznych Miasta Jastrzębie Zdrój w zakresie ochrony
i promocji zdrowia przyznano  29 460,00 zł.