Prezydent miasta informuje, że do 30 kwietnia można zgłaszać kandydatów do nagrody miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Przyznana zostanie indywidualna nagroda w postaci pieniężnej oraz zbiorowa nagroda w postaci innej niż pieniężna.

Zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Miasta, kandydatów do Nagrody zgłaszać mogą:
właściwa Komisja Rady Miasta ds. kultury, dyrektorzy placówek kulturalnych, stowarzyszenia twórców i artystów oraz inne instytucje i podmioty zajmujące się organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są w kancelarii Urzędu Miasta pok. 020, budynek A, wnioski można otrzymać w Wydziale Kultury i Sportu Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, budynek A pok. 205 w godz. 7.30 – 15.30 oraz w czwartki w godz. od 7.30 do 17.00 – wzór wniosku znajduje się również na stronie internetowej Urzędu Miasta pod adresem www.jastrzebie.pl