Stowarzyszenie Centrum Kultury Niezależnej ‚Pozytywka’ oraz Dom Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych zakończyli wspólną akcję ‚Jedna przed nami droga – w rytmie Pow Wow’. Uroczyste zakończenie akcji, podczas którego podsumowano trzymiesięczną działalność, odbyło się 27 marca w Domu Zdrojowym.

Spotkania podopiecznych DNiR i dzieci z okolicznych szkół i przedszkoli z pasjonatami kultury indiańskiej odbywały się od stycznia do marca 2010 roku. W uroczystości podsumowującej całą akcję udział wzięli zastępca prezydenta miasta Franciszek Piksa oraz Prezes Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży ‚Sprawni inaczej’ Elżbieta Kordiak.