Został ogłoszony przetarg na przebudowę budynku Przedszkola nr 12 w Ruptawie. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowy budynku przedszkola przy ul. Cieszyńskiej 148 w Jastrzębiu Zdroju o nową kubaturę – plombę pomiędzy budynkiem przedszkola i budynkiem przychodni zdrowia – wraz z przebudową budynku przedszkola, termomodernizacją całego kompleksu budynków. 

Zostanie także wykonana pochylnia dla osób niepełnosprawnych, a teren wokół budynku zostanie zagospodarowany na place i dojścia, plac zabaw, zasadzona zostanie zieleń ozdobna. Obiekt zostanie dostosowany do obecnie obowiązujących przepisów i zabezpieczony na 4. kategorię szkód górniczych.

Ten obiekt to nie tylko wyjście naprzeciw oczekiwaniom społeczności Ruptawy, ale także próba rozwiązania problemu wolnych miejsc w przedszkolach – mówi prezydent miasta Marian Janecki.

Aktualnie w przedszkolu funkcjonują 3 oddziały gminne  i jeden finansowany z programu unijnego, który będzie działał do 20 lipca. Po przebudowie zostaną uruchomione 4 oddziały finansowane przez gminę.
Planuje się, że przebudowa potrwa rok. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem wyłączenie budynku przedszkola z użytkowania nastąpi dopiero od 1 sierpnia 2010 r. Budynek przychodni zdrowia nie będzie wyłączony z użytkowania. Trwają rozmowy dotyczące zapewnienia opieki dzieciom na czas, w którym przebywanie w obiekcie nie będzie możliwe.