‚Jastrzębie Zdrój – moje miasto. Brama przyszłości’. To tytuł konkursu literackiego organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z naszego miasta.

Celem konkursu jest m.in. wzmacnianie identyfikacji dzieci i młodzieży z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym rejonu zamieszkania, edukacja regionalna oraz rozwijanie ekspresji literackiej.

Prace należy dostarczyć do MBP do 30 kwietnia. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie 9 maja podczas Literackiego Pikniku z Biblioteką w Parku Zdrojowym.

Konkurs organizowany jest  w ramach projektu ‚Jastrzębskie sploty literackie’ dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Regulamin konkursu