Trwa kolejny etap realizacji projektu systemowego Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu Zdroju ‚Aktywni na rynku pracy’, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W tym roku Powiatowy Urząd Pracy oferuje wsparcie w formie staży dla 242 osób oraz dotacji na podjęcie działalności gospodarczej dla 71 osób. Oferta skierowana jest w szczególności dla osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 lat, bezrobotnych niepełnosprawnych, a także pracodawców zainteresowanych przyjęciem takich osób na staż. Staże oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy są ciekawą formą nabycia lub uaktualnienia doświadczenia zawodowego, realizowaną poprzez wykonywanie obowiązków w miejscu pracy pod kontrolą i opieką pracodawcy. Charakterystyczne jest to, że nie jest nawiązywany stosunek pracy. Bezrobotny otrzymuje od Powiatowego Urzędu Pracy stypendium w wysokości 120% zasiłku.

Oferowane są różne stanowiska staży, najprostszą drogą znalezienia stażu będzie skorzystanie z oferty pośredników pracy, którzy zaproponują staż u pracodawcy zainteresowanego przyjęciem osoby bezrobotnej na staż. Alternatywnym sposobem kontaktu z potencjalnym pracodawcą, czyli firmą, w której będzie miał miejsce staż, jest kontakt osobisty poprzez wizytę u pracodawcy. Wizyty mają na celu pozyskanie zgody firmy na odbycie w niej stażu.

Osoby przedsiębiorcze, posiadające status bezrobotnych, mogą ubiegać się o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej. Maksymalna wysokość dotacji to 600% przeciętnego wynagrodzenia.

Szczegółowe informacje na temat oferowanych form aktywizacji można znaleźć na stronie internetowej www.pupjastrzebie.com
Kontakt: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Pszczyńska 134, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.30.