Od uroczystej Mszy w intencji jastrzębskich ofiar zbrodni katyńskiej w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zdroju 16 kwietnia rozpoczęły się w naszym mieście obchody katyńskie. Honorowy patronat nad uroczystościami objęli: Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój Marian Janecki oraz Komendant Wojewódzki Policji Dariusz Biela.

Punktualnie o godzinie 10.00 uczestnicy zebrali się przy kościele, gdzie nastąpiło odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci zamordowanych żołnierzy i policjantów z udziałem kompanii honorowej. Prezydent miasta poprosił zgromadzonych o uczczenie minutą ciszy pamięci tych, którzy zginęli lecąc do Katynia 10 kwietnia 2010 roku.

Mówimy o Katyniu jako o symbolu. Jakaś klamra spina kwiecień 1940 roku i kwiecień 2010 roku. Może Opatrzność tak kieruje losami narodów, że wymaga wielkich poświęceń. To są pytania, na które staramy się szukać odpowiedzi, ale może nigdy ich nie znajdziemy – powiedział prezydent Janecki.

Prezydent wspomniał też postać Andrzeja Przewoźnika, sekretarza generalnego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – człowieka, który poświęcił się odkrywaniu prawdy o Katyniu i tam, pod Katyniem, znalazł miejsce swojej śmierci.

Dariusz Matusiak, Komendant Miejski Policji podziękował za podjęcie inicjatywy, która pozwoli czcić pamięć pomordowanych w Katyniu. Odczytał też listę nazwisk osób związanych z naszym miastem, które 70 lat temu zgładzono ‚na nieludzkiej ziemi’.

10 kwietnia 2010 roku smoleński las znów pochłonął życie Polaków.

Wszyscy oni stali się strażnikami krzyża polskiego i zostawili nam testament – żeby pamiętać o tym, że jesteśmy Polakami, że musimy wspominać historię i wyciągać z niej wnioski – podsumował Przemysław Miśkiewicz, przewodniczący Stowarzyszenia Pokolenie.

Natomiast o godz.12.00 w Parku Zdrojowym rozpoczął się Bieg Katyński. Uczestnicy tego biegu rozpoczęli zawody od rundy honorowej, podczas której trzymali flagi biało czerwone. Upamiętnili w ten sposób wszystkie osoby, które poniosły śmierć w katastrofie prezydenckiego samolotu.

Organizatorzy piątkowych uroczystości: Instytut Pamięci Narodowej – oddział Katowice, Komenda Miejska Policji w Jastrzębiu Zdroju, Inicjatywa Społeczna ‚Pamięć Jastrzębska’, Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój.