Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta informuje, że od 20 kwietnia do 30 listopada zostanie zamknięta dla ruchu ul. Cieszyńska na odcinku od ronda Ruptawskiego do skrzyżowania z ul. Okrzei.

Objazd będzie się odbywał ul.: Podhalańską, Graniczną, Al. Piłsudskiego, Pszczyńską, Świerczewskiego, Libowiec.

Dla samochodów o wysokości do 3,5 m objazd będzie się odbywał ul.: Jagiełły, Al. Jana Pawła II, Armii Krajowej, Ranoszka, Wyzwolenia.

Utrudnienia te spowodowane są przebudową mostu w ciągu ul. Cieszyńskiej nad potokiem Gmyrdek. Stary most zostanie rozebrany, a w jego miejscu wybudowany nowy o konstrukcji żelbetowej płyty. Prace będą kosztowały prawie 1,7 mln zł.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2007 – 2013.