Przy ul. Wodzisławskiej powstanie noclegownia dla osób bezdomnych. Prace mają kosztować 700 tys. zł, a odpowiednią uchwałę w tej sprawie prezydent miasta Marian Janecki przedłoży radnym podczas zaplanowanej na 29 kwietnia sesji Rady Miasta.

Obecnie budynek przy ul. Wodzisławskiej pełni funkcję budynku socjalnego. W lokalach zamieszkuje sześć rodzin, które wkrótce zostaną przekwaterowane do innych mieszkań komunalnych i socjalnych będących w zasobie miasta. Zwolnione w ten sposób pomieszczenia zostaną zaadaptowane na potrzeby noclegowni dla osób bezdomnych, w której dach nad głową znajdzie około 24 – 30 osób. Oprócz tego przewiduje się zakup wolnostojącego kontenera z urządzeniami łazienkowymi.

Do tej pory w Jastrzębiu Zdroju nie było noclegowni.

Nie oznacza to, że osoby bezdomne były pozostawione same sobie. Ośrodek Pomocy Społecznej ma podpisane odpowiednie umowy i w razie potrzeby kieruje zainteresowanych do schronisk np. w Kluczach czy Dąbrowie Górniczej – podkreśla prezydent miasta Marian Janecki. – Nie ulega jednak wątpliwości, że dobrze byłoby, żeby nasze miasto dysponowało własną noclegownią dla osób bezdomnych. Budynek przy ul. Wodzisławskiej wydaje się być na to odpowiednim miejscem i jeśli tylko radni przyjmą uchwałę, Miejski Zarząd Nieruchomości przystąpi do ogłoszenia przetargu na projekt, a w następnej kolejności na remont obiektu – dodaje prezydent.