Spotkanie z Agnieszką Frączak, autorką wierszy dla dzieci to jedna z atrakcji organizowanego w Miejskiej Bibliotece Publicznej Międzynarodowego Dnia Książki Dla Dzieci. Z pisarką będzie się można spotkać w piątek 23 kwietnia o godz. 10.00.

Agnieszka Joanna Frączek urodziła się i mieszka w Warszawie. Od 1993 r. wykłada językoznawstwo w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jest doktorem nauk humanistycznych, autorem licznych prac naukowych z dziedziny językoznawstwa. Wiosną 2003 roku zadebiutowała zbiorem wierszyków dla dzieci pt. Co ja plotę? Autorka podkreśla, że największą przyjemność sprawia jej właśnie pisanie dla dzieci – to jedyny rodzaj twórczości, który odmładza myśli i każe spojrzeć na świat przez kolorowe okulary. Pisała m.in. o homonimach (‚Kanapka i innych wierszy kapka’) i frazeologizmach (‚Siano w głowie’), wydała także serię książek logopedycznych (‚Muł mądrala’, ‚Dranie w tranie i Kelner Kornel’). Jest laureatką Nagrody Edukacja 2008.

Impreza odbędzie się w ramach projektu ‚Jastrzębskie sploty literackie’, który współfinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.