Serdecznie zapraszamy na szkolenie pt.: ‚Generator wniosków płatniczych’, które odbędzie się 6 maja w Zespole Szkół nr 2 mieszczącym się przy ul. Poznańskiej 1a w Jastrzębiu Zdroju.

Szkolenie przeznaczone jest dla beneficjentów realizujących projekt, który otrzymał dofinansowanie w ramach POKL. Wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu zarządzania i EFS. W szczególności program szkolenia przeznaczony jest dla osób rozliczających projekt na etapie jego realizacji.
Szkolenie prowadzone będzie za pomocą ćwiczeń i warsztatów przy stanowiskach komputerowych w oparciu o krótkie prezentacje i aktywne wykłady.

Omówione zostaną także najczęstsze błędy popełniane podczas pracy z GWP.
Prowadząca: Aleksandra Bensel – trener kluczowy ROEFS

Termin: 06.05.2010 r. (w godzinach od 8:30 do 15:30)
Miejsce: Zespół Szkół nr 2; ul. Poznańska 1a, Jastrzębie Zdrój

Aby zgłosić swój udział w szkoleniu, należy wypełnić załączony formularz zgłoszeniowy i przesłać go do 30 kwietnia br. na fax: 32/ 47 85 384 bądź osobiście dostarczyć do Wydziału Polityki Gospodarczej i Promocji, pok. 303, budynek A Urzędu Miasta.

Ilość miejsc w szkoleniu jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Jedna instytucja może delegować maksymalnie 2 osoby.

Kontakt w sprawie: tel. 032 47 85 229

Do pobrania:
–