‚Spotkajmy się po drugiej stronie granicy’ to autorski projekt Jastrzębia Zdroju i Karwiny, który ma charakter kampanii promującej walory turystyczno-sportowo-rekreacyjno-kulturalne tych miast. Jednym z elementów projektu jest m.in. organizacja konkursu wiedzy pn. ‚Znam to miasto!’. 

Do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu zaproszono jastrzębskie szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne.

Do eliminacji szkolnych, które odbyły się 20 kwietnia przystąpiło blisko 200 uczestników z jedenastu zgłoszonych szkół. Uczniowie odpowiadali na 50 pytań z dziedziny sportu, kultury, turystyki i rekreacji.  Mieli na to 45 min. Po podliczeniu wyników testów eliminacyjnych, z każdej szkoły wyłonionych zostanie po trzech finalistów. Ogólnomiejski finał konkursu ‚Znam to miasto!’ odbędzie się 11 maja w siedzibie Urzędu Miasta.

Projekt ‚Spotkajmy się po drugiej stronie granicy’ otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 i Budżetu Państwa.